Welcome

 

 

                                                                                         

 Welkom op de website van onze Manchester-Terriër kennel v.d. Posthoornwieke en Eaglespur Manchester Terriërs.  Onze kennel is landelijk gelegen aan de rand van het dorp Dedemsvaart. Wij zijn eigenlijk van mening dat kennel niet het juiste woord is, onze honden leven zoveel mogelijk bij ons in de huiskamer van onze boerderij. Jaren geleden hebben wij voor een Manchester gekozen omdat het een echte gezinshond is, altijd vrolijk en plezierig. Op het erf en in de speelweide hebben de honden de mogelijkheid zich uit te leven.

De Manchester Terriër is één van de oudste hondenrassen en onze honden komen voornamelijk voort uit oude Engelse bloedlijnen. Wij zijn dan ook zeer dankbaar en vereerd dat wij van Mrs. Enid Teague-Knight de kans hebben gekregen om -naast en samen met onze v.d. Posthoornwieke kennelnaam- één van de oudste kennelnamen van Engeland, Eaglespur Manchester Terriërs, te mogen voeren (binnen de FCI) en haar fokkerij voort te mogen zetten . Dit zullen wij samen doen met Mrs. Anne Colley en haar dochter Lana in het Verenigd Koninkrijk. We zijn Mrs. Enid Teague-Knight meer dan dankbaar voor het feit dat ze ons haar levenswerk heeft toevertrouwd. Decennia lang heeft zij zich met veel liefde ingezet voor dit ras. De honden uit haar kennel Eaglespur hebben vele successen behaald in binnen- & buitenland en alle eer hiervoor komt haar dan ook toe. Wij willen er alles aan doen om met dezelfde liefde voor dit ras, de oude lijnen van Eaglespur Manchester Terriërs voort te laten bestaan! Om onder twee kennelnamen regelmatig te kunnen fokken is het nagenoeg onmogelijk om dit geheel zelfstandig te organiseren daarom hebben wij een aantal mensen om ons heen, die net als wij, ons ras een warm hart toedragen en die nagenoeg dezelfde visie hebben op ons -in alle aspecten- bijzondere en mooie ras. Wij zijn Irene van der Heyden, Gaby Kremer, Ruud Bergström, Sandra Lonzi en Max de Gids zeer erkentelijk dat zij ons op verschillende aspecten die nodig zijn om onze honden en puppy’s te houden, verzorgen, begeleiden, fokken, showen en voor informatievoorziening willen bijstaan.

Gezondheid staat bij ons voorop, Fit for Function, Fit for Life, gevolgd door een goed karakter. Verder vinden wij het belangrijk dat de Manchester een goed gebouwde hond is die graag wat met zijn of haar baasje onderneemt en vooral wil samenwerken. Manchesters houden van actieve spelen, zoals flyball en behendigheid. Ook de gehoorzaamheidcursus kan een Manchester met goed gevolg doorlopen. Een korte of lange wandeling, even uitrennen in het park of een balspelletje in de tuin zijn ook activiteiten waar de Manchester zijn energie in kwijt kan.

Zo nu en dan wordt er een nestje gefokt dat voldoet aan de fokeisen van de Nederlandse Manchester Terriër Club (MTCN). De pups worden bij ons in de huiskamer geboren en opgevoed, daarbij worden ze goed gesocialiseerd. Ze maken kennis met allerhande geluiden, vreemde mensen, kinderen en dieren. Dit alles om ze goed voor te bereiden op een stabiel leven bij hun nieuwe baasjes.  Vanzelfsprekend worden de pups met stamboom, Europees paspoort, ontwormt, geënt en gechipt aan de nieuwe baasjes overgedragen. Wij vinden het belangrijk dat onze pups naar mensen gaan die voldoende tijd en aandacht hebben voor dit energieke en aanhankelijke ras!

Wilt u kennis maken met of informatie over één van de oudste terriër rassen ter wereld, dan bent u van harte welkom.


Welcome to our website of our Manchester Terriërs v.d.Posthoornwieke and Eaglespur Manchester Terriërs. Our kennel is rural situated nearby the village Dedemsvaart. In our opion the word kennel is not the right word because our dogs are as much as possible near us in our living room of our farm house. Years ago we have chosen for a Manchester Terriër because it is a nice family dog, they are always happy and kind. On our property and on their playground our dogs have all the opportunities to play and to enjoy themselves.

The Manchester Terriër is one of the oldest breeds. Our dogs mainly come out of old English bloodlines. We are grateful and honoured that we are given the opportunity to carry on one of the oldest Manchester Terriër kennels of England, Eaglesur Manchester Terriërs. This we will do with Mrs. Anne Colley and her daughter Lana. We are more than grateful to Mrs. Enid Teague-Knight for the fact that she has trusted us with her life’s work! For decades she worked with a lot of love for this breed. Several dogs from her kennel Eaglespur have archieved many successes and for that she deserves all credits. In almost all the pedigrees of Manchester Terriërs in the world, you she the name Eaglespur! With that same love for the breed we want to do everything to continue the oldest bloodlines from Eaglespur.

Our main priority is to breed healthy dogs (Fit for Funcion and Fit for Life) followed by a nice charakter. We also believe it is important the Manchester Terriër is a well-built dog who likes to undertake things with his owner and especially wants to work together. Manchester Terriërs love active plays like flyball and agility but they also like obedience. A short or a long walk, a great run out in the park or playing with a ball in the yard, those are all activities a Manchester Terriër really likes.

Every now and then a litter is bred which satisfies the demands for breeding of the Dutch Manchester Terriër Club (MTCN). Puppies are born and raised in our living room and they are well socialized. They get to know all kinds of sounds, meet strange people, children and animals. All this we do to prepare the puppies for a stable life with their new owners. Obviously puppies are handed over to their new owners with a pedigree and an European passport. They are vaccinated, chipped and treated against worms. We find it important that our puppies go to people who have enough time and attention for this energetic and affectionate breed.

You are more than welcome if you want to learn more about or want to be acquainted with one of the oldest terriërs in the world.

Permanent link to this article: http://www.manchesterterrier.nl/?lang=en